Сайт луганського управління статистики

Please forward this сайт луганського управління статистики screen to cpanel. Lesser Coat of Arms of Ukraine.

Украї́ни становить сукупність усіх судів держави, заснованих на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу. Характерними ознаками судової системи України є її пристосованість до адміністративно-територіального устрою, різні рівні провадження. Станом на 2018 рік система правосуддя, що діє в Україні, лишається серед країн з найнижчим у Європі бюджетом на судову систему — 8. 1 євро на душу населення, що у 8 разів нижче за середнє по Європі. Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду. Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.

Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України при ВККС. Кандидати в судді здають кваліфікаційний іспит, після чого зараховуються до резерву і беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді. Призначення на посаду судді вперше здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, на п’ятирічний строк. Після спливу п’ятирічного строку судді обираються Верховною Радою України безстроково. Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди. Суддя, який обіймає посаду безстроково, працює до шістдесяти п’яти років, за винятком випадків звільнення з посади або відставки судді відповідно до закону. Оплата праці судді називається суддівською винагородою, а пенсійне забезпечення — щомісячним довічним грошовим утриманням судді у відставці.